Nye tider - inspiration til vækst


Bedre konkurrenceevne med nye maskiner

Høje lønninger har gennem årtier været et forhold, der har gjort det svært at opretholde konkurrencedygtig produktion i Danmark. Men med udviklingen i højteknologiske maskiner, ny robotteknologi, øget automatisering og mindre energiforbrug, er fremstilling i Danmark blevet langt mere konkurrencedygtig. Det fastholder og udvikler danske arbejdspladser.

Danmarks konkurrenceevne er en kompliceret størrelse med flere faktorer, men når det er sagt, så handler det primært om tre parametre; lønudvikling, produktivitet og kronekurs. Lad os se bort fra valutakursen, da den ikke ligger indenfor den enkelte virksomheds handlemuligheder. Det gør til gengæld både lønudgifter og især produktivitet. Naturligvis er overenskomster udenfor virksomhedens rækkevidde, men lønnen er alligevel interessant, forstået på den måde, at kan man øge sin kapacitet, kvalitet eller produktivitet uden samtidig at øge sin arbejdsstyrke, så nedbringer man sin lønandel pr. produceret enhed.

Maskinerne skal vinde slaget

Danmarks konkurrenceevne har vist tegn på bedring gennem de seneste år. Her spiller ansvarlige overenskomster selvfølgelig en rolle, men det der for alvor kan rykke ved konkurrenceevnen for Danmarks produktion, er ny teknologi, øget automatisering og højere ressource-effektivitet. I den sammenhæng er nye maskiner afgørende. Ved at fokusere på, hvordan de samme mennesker kan producere flere, bedre og billigere produkter, gøres lønparameteret mindre betydeligt. Da produktionsvirksomheder står for 40 pct. af dansk eksport og halvdelen af erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling, er det naturligvis et område, der har fokus fra regeringens side. Derfor er mulighederne med avanceret produktion også et nøgleområde i regeringens strategiudspil Danmark som produktionsland (maj 2014) (1).

Mindre nedetid – højere kvalitet

I fremstillingsindustrien måler man konstant på effektiviteten i produktionslinjen. Det er et spørgsmål dels om nedetid fx pga. maskinproblemer, om hvor meget man producerer, når maskinerne kører og hvor højt kvalitetsniveauet er i produktionen. Nye maskiner kan ofte øge alle tre parametre; mindre nedetid, flere produkter og højere kvalitet. Et eksempel er svejsemaskiner. Den inverterbaserede strømenhed i en moderne svejsemaskine giver en række fordele; fx kortere forberedelsestid, højere nedsmeltningsydelse, mindre træningstid og færre svejsedefekter. Derudover er svejsemaskiner med inverterenheder langt bedre til at konvertere den indgående strøm til udgående svejsekraft. Det kan give strømbesparelser på op til 6.500 kr. om året pr. maskine (2). Det betyder altså, at de samme mennesker kan producere mere, bruge mindre strøm og opnå højere kvalitet. En sådan investering tjener sig hurtigt hjem.

Fordele ved produktion nær hjemmemarkedet

En ting er at øge sin konkurrenceevne ved at reducere omkostningerne forbundet med selve produktionen, noget andet er de andre fordele, der kan være ved at have en produktion på hjemmemarkedet. Da ressourceknaphed er en stigende global udfordring bliver transportudgifter stadig vigtigere. Her kan der være både tid og penge at spare ved at have produktionen tæt på. Derudover er der en tendens til at produktion og serviceydelser bindes mere sammen i samlede løsninger, hvor rådgivning, uddannelse og service er knyttet til et fysisk produkt (3). Igen en udvikling, der kan understøttes bedre med produktion i Danmark.

Med leasing af maskiner, materiel og køretøjer, får I mulighed for at investere i ny teknologi, med de fordele det kan give for jeres konkurrenceevne, uden at I forringer jeres likviditet.

(1) Erhvervs- og vækstministeriet: Danmark som produktionsland. Vækstudspil, maj 2014.
(2) Updating Your Aging Welding Equipment can Drastically Improve Quality, Productivity - and Often a Quick ROI. Findes her: http://www.millerwelds.com/resources/articles/update-welding-equipment.
(3) Erhvervs- og vækstministeriet: Danmark som produktionsland. Vækstudspil, maj 2014. - See more at: http://nyetider.nu/bedre-konkurrenceevne-med-nye-maskiner.html#sthash.EuLzwofY.dpuf

Seneste blogindlæg